Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

...Αυτό που θα μείνει στο τέλος, δεν είναι οι πράξεις
των κακών ανθρώπων αλλά η αποτρόπαια σιωπή των πολλών...

Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ