Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Η μεγαλύτερη ανισότητα είναι να συμπεριφέρεσαι

με ισότητα στους άνισους...

.