Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Μια μεγάλη κυρία της μουσικής...
...and the Lord said
go to the devil
.