Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010


.



Είμαστε ξύπνιοι μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων…










.