Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010


.Είμαστε ξύπνιοι μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων…


.