Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

«Ζωή δεν είναι να περιμένεις να σταματήσ ει η βροχή...
Είναι να μάθεις να χορεύεις κάτω από τη βροχή!»
μου ήρθε σήμερα με email...