Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

.ο κόσμος δεν κερδίζεται με προσευχές


δανεισμένο από τους Ωχρά Σ.