Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

.Ψάχνω την πέτρα για να σπάσω τις βιτρίνες σου

..να βάλω φωτιά στους νόμους σου...
.