Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Ερώτηση

Αλήθεια, πότε είναι κάποιος "ειδωλολάτρης"..?