Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

.κάποιοι άνθρωποι κερδίζουν το λόττο

...και δεν το καταλαβαίνουν!!


.