Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Οι θυσίες του καπιταλισμού!!!

Σοσιαλοποιείται ο καπιταλισμός ή κάνω λάθος..???

Κρατικοποιούνται οι μεγαλύτεροι ιδιωτικοί τραπεζοπιστωτικοί οργανισμοί και ασφαλιστικές εταιρίες της Αμερικής και της Ευρώπης. Μετά την εξαγορά της AIG στις ΗΠΑ από το κράτος για να μην καταρρεύσει, τώρα και στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση...

Δε μου το βγάζετε απο το μυαλό ότι είναι οργανωμένο σχέδιο του Ουγκο Τσάβες..!!!