Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

λίγα ...απλά

Άμμος, κύμα, αρμύρα, ελευθερία, παρέα, ...η σκέψη της, ...η αγκαλιά της...

τι άλλο χρειαζόμαστε αλήθεια?