Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Απορία...

Τελικά τι είναι πιο σημαντικό:
αυτό που πραγματικά είμαστε, ή αυτό που δείχνουμε και πιστεύουν οι άλλοι ότι είμαστε...?